Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej w Łodzi jest placówką, która prowadzi zintegrowaną działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Integralną częścią ośrodka jest szkoła, w skład której wchodzi:

  • Szkoła Podstawowa nr 211 - klasa VI
  • Gimnazjum nr 53 - klasa I, II i III
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 - klasa I i II (kierunki kształcenia: krawiec i kucharz małej gastronomii)

    Ośrodek sprawuje całodobową opiekę nad wychowankami, rozwija ich zainteresowania, a także prowadzi zajęcia specjalistyczne, wyrównawcze, korekcyjne, itp.

    Zapraszamy do obejrzenia witryny internetowej naszej placówki. Znajdziecie tu wiele ciekawych informacji dotyczących Ośrodka.

Dyrektor Ośrodka
Hanna Radziszewska
 
Galerie zdjęć
Wydarzenia w MOW3
Anioły Zentangle

    Nasza wychowanka Agnieszka Pipała wzięła udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym organizowanym przez Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 3 w Łodzi. Ilość prac przerosła oczekiwania organizatorów. Dnia 13 stycznia w siedzibie centrum odbyło się podsumowanie konkursu i wręczenie naród. Na 300 nadesłanych prac Agnieszka uzyskała IV miejsce w grupie uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

red. I.G.