Organizacja MOW3

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej w Łodzi jest placówką, która prowadzi zintegrowaną działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.

Integralną częścią ośrodka jest szkoła, w skład której wchodzi:

Ośrodek sprawuje całodobową opiekę nad wychowankami, rozwija ich zainteresowania, a także prowadzi zajęcia specjalistyczne, wyrównawcze, korekcyjne, itp.


Opublikował: admin mow3
Publikacja dnia: 15.10.2019
Podpisał: admin mow3
Dokument z dnia: 01.09.2017
Dokument oglądany razy: 1624
7.06.2020 // mow3.szkoly.lodz.pl/bip