RSS
A A A
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 im. Marii Grzegorzewskiej w Łodzi

Koncepcja pracy MOW3

      Koncepcją/misją pracy naszej placówki jest wychować podopieczną, która opuszczając nasz ośrodek będzie gotowa do funkcjonowania, życia, pracy we własnym środowisku, domu, społeczności, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i normami obyczajowymi. Koncepcję/misję realizujemy w oparciu o zaakceptowany i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną modułowy plan pracy z wychowanką i grupą wychowawczą, na podstawie którego tworzone są Indywidualne Plany Edukacyjno-Terapeutyczne (IPET) ewaluowane trzy razy w ciągu roku na spotkaniach zespołów ds. wielospecjalistycznej oceny sytuacji wychowanki.

      Rodzic/opiekun każdej z naszych wychowanek ma możliwość pisemnie zgłaszać, do dyrektora placówki, swoje uwagi co do koncepcji/misji naszej placówki, proponować ich modyfikację, dzielić się swoimi pomysłami.Opublikował: admin mow3
Publikacja dnia: 29.09.2017
Podpisał: admin mow3
Dokument z dnia: 29.09.2017
Dokument oglądany razy: 579